ECOROCK 1000
ECOROCK 1000

ECOROCK-1000 je kompaktna jedinica za obradu otpadnih voda do 6 osoba. (*).

Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda u dvije faze

ECOROCK-1000 je mali uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji služi za kućnu primjenu do 6 osoba. Sustav ECOROCK-1000 funkcionira kao postrojenje za obradu otpadnih voda u dva stupnja. Otpadna voda u slobodnom padu dotječe u primarni spremnik (predtaložnik) za pred-tretman i početni raspad organskih tvari tzv. anaerobna faza. Otpadna voda iz srednjeg djela predtaložnika biva potisnuta, dotokom nove otpadne vode u predtaložnik, kroz filter predtaložnika u BIOROCK® jedinicu (bioreaktor).

U bioreaktoru otpadna voda slobodnim padom (gravitacijski) propada kroz BIOROCK® Medij gdje se odvija proces aeracije, filtracije i biološke razgradnje otpadne vode.

Tamo gdje je potrebno, BIOROCK bioroeaktori mogu se naknadno nadograditi na tradicionalni septički spremnik.

(*) Ovisno o zahtjevima kakvoće vode, u nekim je slučajevima moguće da funkcionira za više od službenog iznosa osoba po jedinici.

Biološka obrada

Ova faza postupka definirana je slojevima BIOROCK medija. BIOROCK medij je prethodno obrađen enzimima kako bi se postigao brz početak i potaknuo rast odgovarajuće vrste bakterija. Ove bakterije koloniziraju medij u velikom broju i brzo razgrađuju organski otpad. Filozofija tretmana razvijena je oko kombinacije aerobne / anoksične biološke degradacije i filtracije. Prednost BIOROCK tehnologije dodatno je obilježena - minimalnim zahtjevima održavanja i sposobnošću obrađivanja povremenih (sezonskih) opterećenja. (Npr. kuće za odmor, safari lože, kampirališta, itd.)

Revolucionarna tehnologija

ECOROCK jedinice su standardni kućni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, koji osiguravaju konzistentan visokokvalitetni otpad koji zadovoljava najviše standarde. Tehnika biološkog pročišćavanja ne zahtijeva struju ili pokretne dijelove. Kao rezultat toga, troškovi održavanja i operativnih troškova su osobito niski, a pouzdanost je maksimizirana. Jedinice se proizvode od izdržljive HDPE spremnika s laganim, nisko profilnim, poklopcima za pristup. Postrojenja se isporučuju kao kompletan paket za jednostavnu instalaciju. BIOROCK jedinice koriste jedinstvenu fiksnu tehnologiju biološkog filma s posebnim funkcijama kako bi se dobila pročišćena voda bez mirisa, pogodna za navodnjavanje ili ponovnu upotrebu u sustavu ''sive'' vode.

Zbog visoke kakvoće pročišćene otpadne vode, ona se može se ispuštati i u osjetljive vodene tokove.

 

ECOROCK 1000

Kapacitet
Kapacitet ES 6 osobe
Kapacitet 900 litara
Dimenzije
Širina 1102 mm
Visina 2000 mm
Težina 189 kg