Upravljanje kvalitetom

BIOROCK ima ISO 9001:2008 za proizvodnju i prodaju BIOROCK uređaja za obradu otpadnih voda.

BIOROCK preuzima jamstvo za sve proizvode; predtaložnike i bioreaktore (ako su instalirani u skladu s uputama za ugradnju i održavanje BIOROCK-a).  U našim proizvodnim pogonima radimo prema najvišim standardima a uz to kontinuirano primjenjujemo testove kvalitete tokom svake faze proizvodnje. 

Na sve PE komponente jamstvo je 25 godina

Na BIOROCK Filtermedij jamstvo je 10 godina